Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Obec Vyšná Boca - Bocká dolina

Malá, pôvodne banícka obec (950 m) na konci Bocianskej doliny pod Čertovicou a Rovnou hoľou. Leží v ochrannom pásme NAPANT-u a je výborným východiskom na túry do Ďumbierskych a Kráľovohorských Tatier.
Obec sa vyčlenila v polovici 19. storočia z bývalých obcí Kráľovská a Svätojánska Boca. Dovtedy bola administratívnou súčasťou Nižnej Boce. V minulosti sa v jej chotári dolovalo železo, zlato a antimón, neskôr sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a chovom dobytka. Banícku minulosť pripomína reťazová zástavba v údolí s veľkými baníckymi domami s pavlačami, ktoré sa dnes menia sa rekreačné chaty. V obci je klasicistický kostol z roku 1785 postavený ako tolerančný na mieste staršieho chrámu. Oáza kľudu a ticha s vynikajúcimi možnosťami rekreačnej, vysokohorskej turistiky a cykloturistiky. V zime sú možnosti zjazdového aj bežeckého lyžovania. Snehovú záruku garantuje umelé zasnežovanie s osvetlením a možnosťou večerného lyžovania.
 


Zobraziť Obec Vyšná Boca na väčšej mape
 

 

počet obyvateľov: 120
rozloha: 2060
1. pís. zmienka: 1470

Expozícia baníckeho a dobytkárskeho domu je opäť otvorená, informácie na www.liptovskemuzeum.sk
Obec je členom združenia Miestna akčná skupina Horný Liptov s cieľom systematicky spolupracovať na rozvoji regiónu Horný Liptov. Informácie o združení nájdete na www.hornyliptov.sk

 

Vyšná Boca is a little, originally a mining village (altitude 950 m), at the end of the Bocianska dolina (Stork Valley) below Čertovica and Rovná hoľa. It is situated in the Protected Area of the Low Tatras National Park (NAPANT) and is an excellent starting point for the hikes to the Ďumbierske and Kráľovohorské Tatras. In the middle of the 19th century, the village was separated from the former villages Kráľovská and Svätojánska Boca. Meantime it was an administrative part of Nižná Boca. In the past, iron, gold and antimony were mined here, later the inhabitants dealt with agriculture, work in woods and stock-raising. The mining past reminds a chain of big mining houses with courtyard galleries shifting now to holiday cottages. In the village, there is a tolerant church from the year 1785, built at foundations of an older one.

Mała, pierwotnie górnicza miejscowość (950 m n.p.m.) przy końcu Bocańskiej Doliny pod Czertowicą i Równą Holą. Leży na terenie ochronnym Parku Narodowego Niżne Tatry i jest idealnym punktem wyjścia na turystyczne trasy w Dziumbirskie i Kralowoholskie Tatry. Miejscowość wydzieliła się w połowie XIX wieku z dawnych miejscowości Królewska i Świętojańska Bocza. Do tego momentu była administracyjną częścią Wyżnej Boczy. W przeszłości na jej terenie wydobywano żelazo, złoto i antymon. Później mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, pracą w lesie i hodowlą bydła. Górniczą przeszłość przypomina łańcuchowa zabudowa doliny z dużymi górniczymi domami z gankami, które obecnie zmieniają się w chaty rekreacyjne. W miejscowości znajduje się kościół klasycystyczny z roku 1785, zbudowany jako tolerancyjny na miejscu starszej świątyni.

Egy kis, eredetileg bányásztelepülés, 950 m tengerszint feletti magasságban Bocai-völgy végén, az Ördöglakodalma (Čertovica) és a Rovna-hoľa nevű hegy alatt. Az Alacsony-Tátra Nemzeti Park védőövezetéhez tartozik és kitűnő kiindulópont a Nyugati-Alacsony-Tátrába (Ďumbierske Tatry) és a Keleti-Alacsony-Tátrába (Kráľovohoľské Tatry). A község a XVI. század közepén jött létre a hajdani Boca település helyén Szentivánbocával együtt. Királyboca Szentivánboca része volt, a XIX. század közepén vált önállóvá. A község határában hajdan vasat, antimont és aranyat bányásztak. A bányák kimerülése után a lakosok földműveléssel, erdei munkákból és állattenyésztéssel keresték kenyerüket. A hajdani bányászmúltra emlékeztetnek a láncban épült nagy, tornácos bányászházak, amelyeket ma üdülőkké alakítanak át. A községben van 1785-ből egy klasszicista stílusú toleráns szellemiségű templom, amelyet egy régebbi templom helyén építettek.

Kleine Ortschaft, ursprünglich eine Bergbausiedlung (950 m) am Ende des Bocianská Tales unter den Bergen Čertovica und Rovná hoľa, im Naturschutzgebiet von NAPANT gelegen. Sie ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen zu Ďumbierske und Kráľovohorské Tatry. Der Ort entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Trennung von den Ortschaften Kráľovská und Svätojánska Boca. Bis dahin war der Ort Teil der Kreisverwaltung von Nižná Boca. In der Vergangenheit wurden in diesem gebiet Eisen, Gold und Antimon abgebaut. Später befassten sich die Bewohner mit Land- und Forstwirtschaft sowie Viehzucht. An den ehemaligen Bergbau erinnert eine Reihenhaussiedlung mit großen Häusern und „Pawlatschen“. Heutzutage werden diese als Unterkunft für Touristen genutzt. In dem Ort befindet sich eine klassizistische Kirche aus dem Jahr 1785, errichtet anstelle eines älteren Gotteshauses.